Κλινική Εποπτεία

Οι επαγγελματίες που ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία χρησιμοποιούμε πρώτα απ’ όλα τον εαυτό μας σα μέσο για να φροντίσουμε τους άλλους ανθρώπους, συχνά όμως ξεχνάμε να φροντίσουμε εμάς, με αποτέλεσμα να μην αισθανόμαστε λειτουργικοί ή να κουραζόμαστε εύκολα. Επίσης, πολλές φορές, προσπαθώντας να βοηθήσουμε κάποιον να επεξεργαστεί κάτι που τον απασχολεί, συνειδητοποιούμε ότι κάποιο δικό μας θέμα μάς εμποδίζει να κινηθούμε ελεύθερα, έτσι δεν είμαστε όσο αποτελεσματικοί θα θέλαμε.

Κλινική Εποπτεία

Η Κλινική Εποπτεία στόχο έχει να βοηθήσει τους / τις επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές / ψυχοθεραπεύτριες, ψυχίατροι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, κοινωνικοί / κοινωνικές λειτουργοί, ειδικοί / ειδικές παιδαγωγοί, προπονητές / προπονήτριες ζωής κτλ) και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με ανθρώπους (κοινωνιολόγοι, λογοθεραπευτές / λογοθεραπεύτριες, εργοθεραπευτές / εργοθεραπεύτριες κτλ) να αποκτήσουν την ανθεκτικότητα και τα αποθέματα που χρειάζονται ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να φθείρονται από τις προσωπικές ιστορίες των εξυπηρετούμενών τους. Επιπλέον, η Κλινική Εποπτεία είναι μια υπέροχη ευκαιρία για εκπαιδευόμενους / εκπαιδευόμενες ή νέους / νέες επαγγελματίες ψυχικής υγείας α) να μάθουν πώς να δομούν τις συνεδρίες τους, β) να δουν πώς γίνεται η μεταφορά του υλικού από τη θεωρία στην πράξη, γ) να διερευνήσουν πιθανά «τυφλά σημεία» και δύσκολα δεοντολογικά ζητήματα, και δ) μέσα από μια συνεργατική εποπτική συνθήκη να ανακαλύψουν τη δική τους θεραπευτική φωνή.

Οι αντιδράσεις σου στα γεγονότα της ζωής είναι πιο σημαντικές από τα ίδια τα γεγονότα.
VIRGINIA SATIR
Κλινική Εποπτεία

Μια άλλη ομάδα ανθρώπων που θα επωφελούνταν από την Κλινική Εποπτεία είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας με εμπειρία που έχουν ήδη ειδικευτεί σε μια θεραπευτική προσέγγιση και επιθυμούν να αλλάξουν την προσέγγισή τους ή να δημιουργήσουν ένα κράμα θεωρητικών αρχών, δεξιοτήτων και τεχνικών, εμπλουτίζοντας την αρχική τους προσέγγιση.

Κλινική Εποπτεία

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως η Κλινική Εποπτεία δε στοχεύει απλώς στο να δώσει έτοιμες λύσεις, αλλά μέσα από τη συζήτηση να ανακαλυφθούν οι λύσεις που ταιριάζουν στους / στις ενδιαφερόμενους / ενδιαφερόμενες επαγγελματίες και τους / τις εξυπηρετούμενούς / εξυπηρετούμενές τους. Η εκπαίδευση, η κλινική εμπειρία και οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί με έχουν βοηθήσει να δημιουργήσω τη δική μου Θεραπευτική Προσέγγιση, την οποία και χρησιμοποιώ στη θεραπευτική και την εποπτική μου δουλειά.

Η Κλινική Εποπτεία μπορεί να γίνει σε ατομικό επίπεδο ή ομαδικό, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων, ενώ οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες, ανάλογα με την εργασιακή ροή των ενδιαφερόμενων.

Μόνο ο τραυματισμένος θεραπευτής μπορεί πραγματικά να θεραπεύσει.
IRVIN YALOM