Εκπαίδευση Γονέων

Η γονικότητα είναι μια συνθήκη που συνήθως αλλάζει τα πάντα. Είναι μια πλήρης δουλειά χωρίς να προβλέπεται να εκπαιδευτεί κάποιος για να την κάνει. Είτε οι άνθρωποι επιλέγουν να γίνουν γονείς είτε αυτό «απλώς συμβαίνει», το σημαντικό είναι να υιοθετήσουν τα παιδιά τους, δηλαδή να επιλέξουν να τα μεγαλώσουν συνειδητά. Έχοντας την ευκαιρία να ενημερώνονται και να εξελίσσονται, οι σημερινοί (μελλοντικοί) γονείς μπορούν να έχουν έναν πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο στο μεγάλωμα των παιδιών τους. Η γονικότητα δεν εξαρτάται από ηλικία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, κουλτούρα, μόρφωση, θρησκεία, ή την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Είναι ένα πανανθρώπινο δικαίωμα.

Εκπαίδευση Γονέων

Η Εκπαίδευση Γονέων είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης (νέων) λειτουργικών μεθόδων επικοινωνίας με παιδιά και εφήβους. Πρόκειται για μια διαδικασία συμβουλευτικής ή / και ψυχοθεραπείας ―συχνά ονομάζεται σχολή γονέων ή και συμβουλευτική γονέων― μέσα από την οποία θα προκύψουν τα εργαλεία με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες θα μπορέσουν να μειώσουν σημαντικά την απόσταση ανάμεσα στα παιδιά τους και τους ίδιους / τις ίδιες. Εφαρμόζεται ένα μοντέλο Μη Βίαιης Επικοινωνίας, που βασίζεται στη Θεωρία του Συναισθηματικού Δεσμού και εμπλουτίζεται από στοιχεία της Αφηγηματικής Προσέγγισης.

Όταν ένα λουλούδι δεν ανθίζει, φτιάχνεις το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται, όχι το λουλούδι.
ALEXANDER DEN HEIJER
Εκπαίδευση Γονέων

Οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την Εκπαίδευση Γονέων είναι γονείς παιδιών και εφήβων, μελλοντικοί, υποψήφιοι ή ανάδοχοι γονείς, κηδεμόνες και όσοι βρίσκονται σε επαφή με παιδιά και εφήβους (εκπαιδευτικοί, συνοδοί ανηλίκων, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ). Ενδεικτικά θέματα που καλύπτονται είναι:

 

  • υιοθέτηση δεξιοτήτων καλύτερης επικοινωνίας
  • διαχείριση κρίσεων
  • εκμάθηση υγειών και ασφαλών ορίων
  • ανάπτυξη πιο λειτουργικών σχέσεων με τα παιδιά και τους εφήβους
  • επεξεργασία αλλαγών και μεταβατικών σταδίων (χωρισμός, απώλεια, υιοθεσία, ερχομός νέου παιδιού, σχολική προσαρμογή, εφηβεία)
  • επεξεργασία μαθησιακών και αναπτυξιακών δυσκολιών
  • σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
  • ορισμός και ταυτότητα του εαυτού
  • άγγιγμα και σώμα

Ενδέχεται, ανάλογα με τις ανάγκες, η Εκπαίδευση Γονέων να εναλλάσσεται με τη Θεραπεία Ζεύγους και τη Θεραπεία Παιδιών & Εφήβων ή ακόμη και με συνεδρίες Θεραπείας Οικογένειας. Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης μπορεί να είναι ατομικός, δυαδικός, ομαδικός ή σε μορφή σεμιναρίου, ενώ προβλέπεται να καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες του καθενός. Οι συναντήσεις μπορεί να είναι εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες, ενώ η διάρκεια των συναντήσεων εξαρτάται από το χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Το να έχεις ένα γονιό που ακούει δημιουργεί ένα παιδί που πιστεύει ότι η φωνή του μετράει σ' αυτόν τον κόσμο.
RACHEL MACY STAFFORD